Lourens de Groot

Na mijn benoeming tot CEO (1995 – 2002) van de RISC Fire & Safety Group B.V. (thans geheten: Falck Risc), Rotterdam/Maasvlakte, een internationale vennootschap, die in heden en verleden opleidingen en trainingen verzorgde ter zake het voorkomen en bestrijden van calamiteiten (met emergency response teams & de detachering van brandexperts) in de industriële- & maritieme – alswel publieke sectoren, heb ik Rob Salomé veelvuldig ingeschakeld bij de behandeling van juridische kwesties. Feitelijk stond hij aangetreden als (externe) bedrijfsjurist.

Zijn werk strekte zich uit over velerlei terreinen Van het opstellen van Algemene Voorwaarden, het uitwerken van (internationale) contracten, het opzetten van (internationale) samenwerkingsverbanden, het voeren van gerechtelijke (aansprakelijkheids-) procedures, het aanvragen van vergunningen tot aan arbeidsrechtelijke kwesties aan toe.

In de privésector heb ik diverse malen ook na 2002 van de diensten van Rob Salomé gebruik kunnen maken.

Rob Salomé bleek van vele juridische markten thuis, maar schroomde niet er voor uit te komen, dat hij op specifieke terreinen niet kon adviseren, omdat hij op dat terrein geen expertise zou hebben opgebouwd.

Onze samenwerking is te kenschetsen als: langjarig en in wederzijds vertrouwen en respect.

Lourens de Groot,

Marine Ventures B.V.

Rotterdam, 11 januari 2012.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.