Drs T.N.Y. Wouda Kuipers

In mijn commerciele loopbaan bij Douwe Egberts/Van Nelle en Imperial Tobacco heeft Rob Salome mij op juridisch gebied op zeer adequate wijze bijgestaan. Hij is in staat zijn juridische adviezen altijd in de context van het commerciele belang te plaatsen.

Rob Salome is een professional die zeer nauwkeurig de juridische implicaties van een situatie helder onder woorden kan brengen. En hij is in staat dit op een uiterst precieze wijze aan het papier toe te vertrouwen.

Ik waardeer de open en eerlijke manier in de omgang met hem enorm. Onze samenwerking is altijd gebaseerd op respect en vertrouwen.

Drs T.N.Y. Wouda Kuipers
Region Director Western Europe Imperial Tobacco

Translation

Rob Salome supported me in the legal field during my commercial career at
Douwe Egberts/Van Nelle and Imperial Tobacco very adequately and effectivefy. He is always capable to put his legal consults in the context of the commercial interest.

He is a professional who puts the legal implications of complex matters very accurately into words. And he is able to put his advices on a very precise way in writing.

I appreciate the open and honest way of cooperating enormously. Our cooperation is always based on respect and trust.

Drs T.N.Y. Wouda Kuipers
Region Director Western Europe Imperial Tobacco

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.