Ir. P.H. Paternotte

lk ken Rob Salomé ten eerste uit de tijd dat ik als Directeur Sociale Zaken Nederland werkzaam was bij Sara Lee/DE N.V. (1990-1995). In die tijd werkten wij op collegiale basis aan de oplossing van arbeidsconflicten en de sociale regelgeving betreffende grote reorganisaties. Rob was een plezierige collega die zich onderscheidde door grondige dossierkennis, zeer alert en proactief reageren en in het bijzonder ook zijn acteren als business partner, de bedrijfs- en maatschappelijke context was hem altijd volstrekt duidelijk.

Meer recent ken ik Rob Salomé uit de periode dat ik Algemeen Directeur was van
werkgeversvereniging AWVN (2006-2009), een dienstverlenende organisatie met ca 180
medewerkers. In deze periode heb ik Rob Salomé (als extern advocaat, omdat de eigen
advocatenpraktijk te nauw verbonden was met de organisatie) meermalen succesvol ingeschakeld bij het afwikkelen van interne arbeidsconflicten. Wederom toonde hij zich een plezierige business partner die ook in de context van een professionele organisatie snel en doeltreffend wist te acteren en te adviseren.

Ir. P.H. Paternotte
Eiklaan 14
3737 RL Groenekan
4346214524
0655 121810
ppenaf@planet.nl

Translation

Rob Salomé was a colleague during the time I worked as Vice President Human Resources
Netherlands at Sara Lee/DE N.V. (1990-1995). Together we resolved several labour conflicts, dealing with both individual and collective issues. Rob Salomé was a pleasant colleague to work with, professionally and personally. He stood out as a thorough professional and a true business partner, always understanding the in- and external backgrounds and ramifications of conflicts.

During my tenure as Managing Director of the General Employers Association (2006-2009|, a
professional service organization with around 180 staff, I contracted Rob Salomé several times to assist with internal labour issues. The need for an external lawyer arose from the belief that the inhouse law practice should not be used for ‘domestic’ matters. The experience with Rob Salomé was no different from the previous contacts, again he showed himself an effective and efficient business partner, instrumental in resolving sensitive issues.

Ir. P.H. Paternotte
Eiklaan 14
3737 RL Groenekan
4346214524
0655 121810
ppenaf@planet.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.